Hair Coiffure

Polityka prywatności

1). Informujemy, iż zgodnie z przepisami RODO, administratorem Państwa danych osobowych jest firma Am-bud S.C ambudsc@tlen.pl 42 676 26 64


2). Celem przetwarzania jest marketing i informacja o ofertach, usługach świadczonych przez firmę Am-bud S.C.


3).Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 4 ust. 1 RODO,


4). Przetwarzane będą takie dane jak: telefon, nazwisko, mail


5) Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w ramach świadczonych usług,


6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,


7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego w którym zakończono świadczenia usługi,


8) Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, z tym że żądanie usunięcia danych spowoduje zakończenie przekazywania informacji o ofertach i usługach świadczonych przez firmę Am-bud S.C.


9) Obowiązek przetwarzania danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem otrzymywania informacji o ofertach, usługach świadczonych przez firmę Am-bud S.C
Hair Coiffure © 2020